Personskadeerstatning – hvad er det?

Der kan ske meget i livet, og det kan være både gode ting og ting, der bestemt ikke er rare. Sommetider bliver vi udsat for noget, der eventuelt kræver en erstatning. Det kan være, at du har hørt om personskadeerstatning. Men hvad er det? Det kan du få et indblik i ved at læse med videre her. 

Dette dækker en personskade over

Der er flere ting, der kommer ind under en personskade, hvor du kan have ret til en personskadeerstatning. Det kan eksempelvis være en arbejdsulykke, en faldulykke, et hundebid, et trafikuheld, et voldeligt overfald eller en skade, du pådrager dig, når du er patient i sundhedssystemet.

Sager om personskadeerstatning er typisk meget komplicerede, hvorfor det er en god idé at få professionel hjælp. Denne hjælp bør være fra en advokat med speciale i personskadeerstatning. En dygtig advokat med speciale i personskadeerstatning kan hjælpe dig med blandt andet at identificere den ansvarlige skadevolder. Når denne er identificeret, er der typisk et ansvarsforsikringsselskab, som kravet kan rettes imod. Dine udgifter til den professionelle advokat kan du normalt få dækket helt eller delvist.

Når det handler om personskadeerstatningssager, indgår der normalt overvejelser om:

  • Svie og smerte
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Godtgørelse for varige mén
  • Erhvervsevnetabserstatning

Er der tale om, at der er sket et dødsfald ved ulykken, kan det komme på tale, at der skal betales et overgangsbeløb til ægtefællen og eventuelt forsørgertabserstatning til børn og ægtefælle.

Det er for det meste skadevolders ansvarsforsikringsselskab, der kommer med forslag til, hvordan erstatningen i en sag skal beregnes. Her kan en advokat sikre, at du rent faktisk får den erstatning, du har krav på.