Kontakt tal

Ugentlige opgørelser med overvågningsdata

11. jun. 2020 — Dette tal kan også kaldes ‘kontakttallet’. Altså hvor mange kontakter en et sygdomstilfældei gennemsnit bringer smitten videre til.

Her kan du finde ugentlige opgørelser, som ikke findes på SSI’s dashboard. Det drejer sig bl.a. om indlagte fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet, positive og testede inden for forskellige brancher, tilfælde blandt plejehjemsbeboere samt tal for regionerne.

Reproduktionstallet har ligget under eller omkring 1 siden …

Reproduktionstallet har ligget under eller omkring 1 siden slutningen af april

Coronatal. Testede, smittede og dødsfald | Indlæggelser. Hvor mange er testet og smittet? Seneste 24 timer. Opdateret 14. februar 2023 kl. 14.00 – Tal …

Statens Serum Institut beregner det effektive reproduktionstal, også kaldt kontakttallet (tidligere refereret til som ’smittetrykket’), ud fra antallet af personer, der indlægges med COVID-19. Dermed er det mindre påvirkeligt over for ændringer i testkriterierne.

Coronatal – Sundhedsstyrelsen

20. jan. 2021 — Det såkaldte kontakttal er en epidemiologisk indikator, der bruges til at beskrive, hvor mange nye personer, én smittet person med COVID-19 …

Nøgletal, indlagte patienter – covid-19

Bag om COVID-19-nøgletallene: Hvad er kontakttallet?

Bag om COVID-19-nøgletallene: Hvad er kontakttallet?

1. MEDICIN mål for hvor hurtigt en sygdom spredes, opgjort som et tal der angiver hvor mange gange et smittet individ videregiver sygdom …

Artikel omkring kontakttal, som er en epidemiologisk indikator, der beskriver hvor mange nye personer, én smittet person med COVID-19 i gennemsnit smitter.

kontakttal — Den Danske Ordbog – Ordnet

Udtrykket kan nemlig misforstås, og derfor ændrer man det til kontakttal: Hvor mange kontakter ét tilfælde bringer smitten videre til TVA 12.6.2020.

kontakttal – Nye Ord i Dansk – DSN

DSN

8. apr. 2022 — Procenter opgøres i forhold til hele befolkningen. Cirka 95 procent af befolkningen i Danmark er tilbudt vaccination. KONTAKTTAL. 5. april, 29.

Lynoverblik: Dagens tal og vigtigste nyheder om coronavirus

Lynoverblik: Dagens tal og vigtigste nyheder om coronavirus – positivprocenten falder for 5. dag i træk

Tal og statistik · Kontakt · Presse … Følg med i udviklingen. Se de nyeste tal på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

Lynoverblik: Dagens tal og vigtigste nyheder om coronavirus

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Følg udviklingen på arbejdsmarkedet. Danmarks Statistik offentliggør månedlige tal for ledigheden og månedlige tal for lønmodtagerbeskæftigelsen. Derudover …

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriets departement består af et Minister- og Ledelsessekretariat og fire centre. Derudover er der fire tværgående afdelingschefer.

Keywords: kontakt tal